data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 17.2.2019

Grønne overskrifter -- mindre krevende innhold På forsida

Visualisering ordinale logit modeller

Av Ronny Klæboe Dato: 14.2.2016

En mobiltilpasset web-applikasjon http://ordinal.info gjør det mulig å produsere eksponering effekt sammenhenger direkte fra SPSS-utskrifter ved copy and pase.
Dersom en også skriver ut kovariansmatrisen får man med konfidensintervallene.

mer ..

Et par foiler med tips om ordinal logit beregninger (på engelsk)

Av Ronny Klæboe Dato: 17.6.2015

Tips om hvordan å illustrere estimerte eksponering-effektsammenhenger og konfidensintervall for disse fra SPSS utskifter - se de to siste lysarkene. Klikk her for å gå til presentasjonen

mer ..

Reaksjoner fra Royal Statistical Society

Av Ronny Klæboe Dato: 10.3.2015

Forbud mot hypotetesting

mer ..

Nullhypoteser - kommentar

Av Ronny Klæboe Dato: 7.3.2015

Kommentar fra Deborah Mayo, London School of Economics:
http://errorstatistics.com/2015/03/05/a-puzzle-about-the-latest-test-ban-or-dont-ask-dont-tell/

mer ..

Bokanbefaling

Av Ronny Klæboe Dato: 10.12.2014

Gjennomgang av nyere årsak-virknings litteratur. Anbefales av Judea Pearl og Gary King.
Link Amazon

mer ..

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging