data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 5.6.2020

Endelig—- Statens Kartverk frigir kart

Av Ronny Klæboe Dato: 13.11.2009

Statens kartverk melder at den nye karttjenesten fra Statens kartverk blir tilgjengelig den 1. desember. Da åpnes kartverkets nettsider for allmennheten, og oppdaterte karttjenester som dekker både sjø og land, blir gratis tilgjengelig,

Tilgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder, og kan knyttes opp mot programmer som henter ut kartbilder.

Mer informasjon klikk her

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging