data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 6.12.2020

Et par foiler med tips om ordinal logit beregninger (på engelsk)

Av Ronny Klæboe Dato: 17.6.2015

I forbindelse med en presentasjon av ekponering - effektsammenhenger for beboer reaksjoner på vibrasjoner fra sprengninger, la jeg ved et par slides som viser hvordan en kan beregne virkningskurvene på basis av SPSS output.
Jeg la også ved en slide som viser hvordan en kan beregne konfidensintervallene. Estimatene for kuttpunktene (thresholds) er korrelert med parameterestimatene og det holder ikke bare å se på standardavvikene til parametrene. Det er derfor nødvendig å be SPSS om å også skrive ut kovariansmatrisen. Klikk her for å gå til presentasjonen

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging