data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 5.6.2020

Komparative analyser Europa

Av Ronny Klæboe Dato: 14.4.2009

I tilfelle noen er interessert, kommer her et tips fra Liva Vågane om European Social Survey (ESS) ( Dette er en stor komparativ undersøkelse som gjennomføres i 23 land inkludert Norge (SSB). Den er blitt gjennomført annet hvert år siden 2002 og mesteparten av spørsmålene er de samme fra gang til gang. Hele undersøkelsen er lagt ut på internett: Link til undersøkelsen Du må registrere deg for å kunne arbeide med selve datamaterialet, men kan se på variabelbeskrivelsene uinnlogget.
Det er dessverre få eller ingen direkte transportrelaterte variable, men det er spørsmål som f.eks dreier seg om tillit til det politiske systemet på ulike nivå, frykt for terror eller å gå alene i mørket, hvor viktig det er å følge regler osv., samt bakgrunnsvariable. Alle disse variablene kan kobles med hverandre, og du kan lage tabeller og figurer, og du kan til og med kjøre korrelasjon og regresjon. Norske data kan brytes ned på seks landsdeler.

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging