data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 6.12.2020

Metodesider tas ned

Av Ronny Klæboe Dato: 6.3.2019

Metodesidene avsluttes i år.
Sidene oppdates ikke, men sidene har vært opprettholdt for å gi tilgang til en del verktøy som fortsatt er i bruk.
Sidene tas ventelig ned sommeren 2019.

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging