data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 29.5.2020

Presentasjon av utvalgsstatistikk

Av Ronny Klæboe Dato: 15.10.2011

Slides fra et TØI internkurs om utvalgsstatistikk.
Det er lagt inn tabeller over skonfidensintervall for ulike n og p.
I tillegg er det lagt inn tabeller som viser hvor mye variasjonen er i forhold til estimatet selv. (Relativ feil).

Overheadene er ikke laget for å stå på egne ben, men som del av en muntlig presentasjon.
De legges likevel ut, siden det kan være biter som er nyttige.

Foredraget starter med å si at man ikke skal bruke utvalgsstatistikk i alle situasjoner,

Link til powerpointpresentasjonen

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging