data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 5.6.2020

Teambygging som individuell ferdighet

Av Ronny Klæboe Dato: 25.4.2009

Ledelser forsøker ofte å løse problemer gjennom å omstrukturere, flytte på folk og oppgaver, utnevne og degradere. Det kan være problematisk når det en ønsker å oppnå ikke ligger i organisasjonskartet, men i det som skapes mellom mennesker. Hvordan kan du få gjort ting når du er avhengig av folk du ikke har kontroll over? Her er en link til et foredrag om team-bygging. Foredraget nevner stikkordet “Agile” som er en bevegelse innenfor programvare- og systemutvikling bort fra byråkratisk organisering og waterfall-planlegging mot mer interaktive kunnskapsinnhentings- og iterative utviklingsprosesser. Foredraget dekker almenne ting som er relevante for team-oppbygging enten den er internasjonal eller nasjonal. Link til presentasjon

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging