data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 5.6.2020

Ressurssentra

Oversikt over skjermpresentasjoner/videoer fra UCLA  —  http://www.ats.ucla.edu/stat/seminars/default.htm
Foredrag fra SMABS 2004 spesielt Muthen  —  http://www.metheval.uni-jena.de/projekte/smabs2004/contributions.php?&guest=login
SPSS undervisning på dansk  —  http://www.samf.aau.dk/~lolle/Metodeundervisning.htm
Introduksjon til statistikk—uten for mye formler og vanskelige begreper  —  http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html
Avdeling for metode og evalueringsforskning Jena  —  http://www.metheval.uni-jena.de/index.php?&lang=en
Datasett på nett  —  http://lib.stat.cmu.edu/datasets/
Abonner på nyheter

innlogging