data METODE teori

http://metodesider.info — Datoen i dag er: 6.12.2020

Linker til regneark som forenkler arbeidet med signifikanstesting:

Testene forutsetter at du har to uavhengige utvalg.

En kort beskrivelse av homogenitetstesten som benyttes for å sammenligne fordelinger er lagt ut Klikk her

NB. Filene er skrivebeskyttete excel ark (maler engelsk templates). Last ned og lagre. Åpne malen og lagre resultatene under et annet navn for å dokumentere utregningene. Du kan skrive inn flere linjer under hverandre (p-test, t-test og poisson-fordelinger). Formlene er linjebaserte. Kopier nedover dersom du bruker opp radene hvor formlene er lagt inn på forhånd.

En Powerpointpresentasjon går igjennom noe av innholdet -  Klikk her

Abonner på nyheter Signifikanstester

Nyhetskategorier


innlogging